Selecteer een pagina

Stop dakloosheid,
voorkom jongerendakloosheid

Samen beëindigen we dak- en thuisloosheid onder jongeren in Nederland. Zodat elke jongere de kans krijgt een waardig bestaan op te bouwen.

Sluit je aan bij ervaringsdeskundigen, belangenorganisaties, beleidsmakers, bestuurders, mensen uit alle hoeken van Nederland en daarbuiten, die de handen ineenslaan om voor eens en voor altijd een einde te maken aan dakloosheid.

Alle jongeren een thuis voor 2030!

Je kunt het bijna niet geloven, maar in een welvarend land als Nederland raken elk jaar meer jongeren dak- of thuisloos. Deze groeiende humanitaire crisis in eigen land is onmenselijk, onacceptabel en onnodig.

Geen thuis betekent: geen fundament om een leven op te bouwen. Geen stevige basis om te studeren of om problemen op te lossen. Geen kans om aan je toekomst te werken.

Wonen is een mensenrecht en dat recht eisen we op. Alle jongeren moeten een thuis hebben voor 2030! Hoe? Door deze 7 radicale veranderingen door te voeren, NU:

1

Geef prioriteit aan jongerendakloosheid
Dakloosheid is geen natuurverschijnsel. De oorzaak en de sleutel naar de oplossing ligt besloten in politieke keuzes, duidelijke doelen en afspraken. Kijk niet langer weg, maar zet het bestrijden van jongerendakloosheid bovenaan de politieke agenda.

2

Investeer in kennis over dakloosheid

Essentiële en betrouwbare kennis over de aard en omvang van jongerendakloosheid ontbreekt. Onbegrijpelijk, want hierdoor is effectief beleid maken onmogelijk. Breng dakloosheid in kaart, deel cijfers en toets nieuw beleid in de praktijk.

3

Zet alles op alles om woningen
voor jongeren te realiseren

Eerst een huis, daarna je leven op de rit. Dit Housing First-principe wordt eindelijk omarmd, dat is winst. Maar daarvoor zijn wel meer en passende woningen voor jongeren nodig. Met spoed!

4

Zorg voor voldoende inkomen
en voorkom schulden

Geen geld, geen huis. Zo simpel is het voor jongeren in een kwetsbare situatie. Kamers zijn onbetaalbaar. Zorg voor een minimumloon en uitkeringen die toereikend zijn om van rond te komen. Werk schulden weg en begeleid jongeren naar financiële zelfstandigheid.

5

Maak zorg toegankelijk voor jongeren
met risico op dakloosheid

Gezondheidszorg is een basisbehoefte én een grondrecht. Toch is toegang tot zorg nu vaak nog voorwaardelijk. Dat moet anders. Garandeer behoorlijke zorg voor alle jongeren. Voorkom dat kleine problemen grote problemen worden.

6

Stop stigmatisering en criminalisering
van dakloze mensen

Ieder mens verdient respect en een waardige behandeling. Toch hebben dak- en thuisloze jongeren veel last van stigmatisering; negatieve beeldvorming die hen bij voorbaat in een kwaad daglicht plaatst. Op straat, maar ook institutioneel. Bestrijd dit met prioriteit!

7

Betrek jongeren bij het vinden van oplossingen

Beleid gaat vaak over de hoofden van jongeren heen. Terwijl de sleutel tot duurzame oplossingen altijd bij mensen zelf ligt. Laat jongeren participeren en geef ze medezeggenschap.

Dit manifest is een initiatief van SamenThuis2030, een coalitie van ervaringsdeskundige jongeren en belangenorganisaties voor dak- en thuisloze jongeren, die wordt ondersteund door Kansfonds.

SamenThuis2030 werkt samen aan het beëindigen van dak- en thuisloosheid onder jongeren in Nederland door :

  • signalen uit onze achterbannen te verzamelen en oplossingsrichtingen te verkennen
  • lokale en landelijke wet- en regelgeving te beïnvloeden
  • medezeggenschap van mensen met ervaringskennis in besluitvormingsprocessen te bevorderen
  • realistische beeldvorming van dak- en thuisloze jongeren te stimuleren

SamenThuis2030 is een landelijke coalitie van belangenbehartigers en jongeren met ervaringskennis die van onderop samenwerken om landelijk en lokaal beleid op gebied van jongerendakloosheid radicaal te veranderen.

Initiatiefnemers van coalitie SamenThuis2030 zijn Jongerenpanel de Derde Kamer, Basisberaad (Rotterdam), Don Bosco Straatvisie (Amsterdam) KernKracht (Midden-Holland), Don Bosco U2BHeard (Utrecht) Housing First Nederland Straat Consulaat (Den Haag). De coalitie wordt ondersteund door Kansfonds.