Selecteer een pagina

Wat gebeurt er zoal?

Vacature landelijke belangenbehartiger jongerendakloosheid: reageer voor 20 februari!

SamenThuis2030 staat stil bij 12 maanden Nationaal Actieplan Dakloosheid.

Begrotingsbehandeling 2024: Doorbreek de vicieuze cirkel.

Tweede Kamerverkiezingen: Lees de gezamenlijke inbreng van 21 organisaties voor de bestrijding van dakloosheid.

Lees de reactie van SamenThuis2030 op Amendement 36195 nr. 8 van het lid Beckerman, dat afschaffing van jongerencontracten wil regelen.

Lees het statement van 31 organisaties over wat nodig is om jongerendakloosheid te stoppen.