Selecteer een pagina

Wie zijn wij?

SamenThuis2030 is een landelijke coalitie van belangenbehartigers en jongeren met ervaringskennis die van onderop samenwerken om landelijk en lokaal beleid op gebied van jongerendakloosheid radicaal te veranderen. Maak hier kennis met de initiatiefnemers.

Initiatiefnemers van coalitie SamenThuis2030 zijn Jongerenpanel de Derde Kamer, Basisberaad, Don Bosco Straatvisie, KernKracht, Don Bosco, U2BHeard, Housing First Nederland en Straat Consulaat. De coalitie wordt ondersteund door Kansfonds.

Jongerenpanel

Jongerenpanel de Derde Kamer bestaat uit jongeren die weten hoe het is om dak- of thuisloos te zijn. Onze ambitie is dat wij invloed hebben op de ontwikkeling, uitvoering en toetsing van (lokaal en landelijk) beleid wat dakloosheid oplost en voorkomt. Want in Nederland zou geen enkele jongere dakloos hoeven worden.

Basisberaad Rotterdam

Het Basisberaad is een belangenorganisatie voor mensen die te maken hebben (gehad) met psychische/psychiatrische problematiek, verslavingsproblematiek en/of dakloosheid. We ondersteunen mensen bij acute problemen waar de reguliere zorg geen oplossing biedt en bemiddelen bij conflicten of klachten. Het Basisberaad staat klaar voor alle groepen mensen in een kwetsbare positie.

Don Bosco Straatvisie

Straatvisie ondersteunt in het bevorderen van de maatschappelijke participatie en versterken van het sociale netwerk van dak- of thuisloze jongeren en jonge ouders in Amsterdam. Door activiteiten, trainingen en inspraakmomenten creëren we een speelse, positieve manier om hen te verbinden met zichzelf en leeftijdsgenoten. Om zich in al hun potentieel te ontwikkelen.

Kernkracht

KernKracht komt op voor de belangen van mensen die te maken hebben met een psychische kwetsbaarheid, verslavingszorg en de maatschappelijke opvang en dak- en thuislozen binnen de regio Midden-Holland.
Daarnaast zet KernKracht zich in om de positie van deze doelgroep te versterken.
Binnen KernKracht werken professionals, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers.

U-2B Heard!

U-2B Heard! wil het welzijn van jongeren verbeteren. We richten ons op jongeren tussen de 16 en 27 jaar in kwetsbare positie, die (tijdelijk) niet mee kunnen doen. We bieden ze een plek, met ruimte om zichzelf te zijn, even ontspannen, los komen van de complexe uitdagingen waar ze dagelijks voor staan. We stimuleren hen te leren en hun vaardigheden te vergroten. We bereiden de jongeren voor op een zelfstandige toekomst.

Housing First Nederland

Housing First Nederland gelooft in een land zonder dakloosheid, waar ieder een thuis heeft en de ondersteuning om deze te behouden. Daarom promoten en ondersteunen we het bewezen effectieve Housing First model en de systeemverandering die nodig is om dakloosheid te beëindigen. We zijn onderdeel van de wereldwijde beweging die voorop gaat in dit nieuwe denken en doen.

Straat Consulaat

Het Straat Consulaat behartigt de individuele en collectieve belangen van dak- en thuisloze mensen in Den Haag. Dit doen we nadrukkelijk samen mét en op basis van de kennis en ervaring van de doelgroep. Onze inzet is gebaseerd op de universele mensenrechten. Wij willen er toe bijdragen dat dak- en thuisloze mensen een perspectief hebben in de maatschappij, respectvol worden behandeld en gelijkwaardig kunnen participeren in de samenleving.

Kansfonds

Niemand kan zonder thuis. Een dak boven je hoofd, voldoende geld om van te leven en het besef dat je erbij hoort. Daarom helpt Kansfonds thuisgeven. We ontdekken wat de maatschappelijke oorzaken zijn van ‘geen thuis’, proberen gedurfde oplossingen uit én zetten een vliegwiel op wat werkt. Kansfonds ondersteunt Samenthuis2030 om de beleidsverandering in gang te zetten die nodig is om dak- en thuisloosheid uit te bannen.

Meedoen?

SamenThuis2030 werkt samen aan verandering. Wil je meedoen, iets onder onze aandacht brengen of samen iets verbeteren? Neem dan contact met ons op.

“De manier waarop mensen naar kijken die dakloosheid is, heeft nu nog steeds invloed op hoe ik naar mijzelf kijk”
“Als je dakloos bent heb je ook recht op hulp, ook als je bijvoorbeeld geen zorgverzekering hebt”
“Het voelt als een politieke keuze om dakloosheid onder jongeren niet keihard aan te pakken”